Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Tytuł projektu: Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa  projektu: Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S192/15

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 31.01.2018

Nazwa formy wsparcia: Staże dla studentów (uczestników projektu) Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Okres udzielania formy wsparcia:

- Rekrutacja: maj 2016, październik 2016, marzec 2017

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbywania staży - z dnia 10.05.2016 (pobierz).

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbywania staży - z dnia 28.09.2016 (pobierz).

3. Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów do odbywania staży - z dnia 03.03.2017 (pobierz).

Rekrutacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, pok. A335

- Realizacja: maj 2016 - grudzień 2017

1. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 10.07.2016 (pobierz).

2. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 25.07.2016 (pobierz).

3. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 09.09.2016 (pobierz).

4. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 17.10.2016 (pobierz).

5. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 17.02.2017 (pobierz).

6. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 15.03.2017 (pobierz).

7. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 07.04.2017 (pobierz).

8. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 07.07.2017 (pobierz).

9. Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie - stan na 01.10.2017 (pobierz).