INFORMACJE DLA FIRM - wersja z dnia 16.06.2016 r.

Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ pt:

„Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”

Instytucja: NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S192/15.

Wartość projektu łącznie: 1 mln. 682 tys. zł. 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i uzyskanie umiejętności praktycznych studentów kierunków Matematyka i Informatyka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ przez realizację wysokiej jakości co najmniej 3 miesięcznych staży w wymiarze 360 godzin w renomowanych firmach.

Po wszelkie informacje dotyczące projektu można zgłaszać się do BIURA PROJEKTU:

Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja pok. A 321, tel. 42 635 58 66, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. Staży i Współpracy z Pracodawcami: prof. dr hab. Tadeusz Krasiński pok. A320, tel. 42 635 58 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT biura projektu: mgr Justyna Rzepecka pok. A335, tel. 42 635 59 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki projektu są następujące:

1. Studenci-stażyści będą otrzymywać z projektu 2000,00 zł. (koszt brutto z narzutami) na miesiąc.

2. Opiekunowie z ramienia firmy będą otrzymywać z projektu 133,32 zł (koszt brutto z narzutami) na miesiąc za każdego stażystę (na mocy umowy zlecenia). Maksymalnie 10 stażystów w miesiącu. Od 01.01.2017 r. umowa obejmuje opiekę nad stażystą w wymiarze 6 godzin miesięcznie.

3. Staże trwają 3 miesiące.

4. Liczba staży:

   a. 101 staży w roku 2016 (do 31.XII.2016 r.). Studenci to: informatycy i matematycy 3 roku studiów licencjackich oraz informatycy i matematycy 2 roku studiów uzupełniających(magisterskich),

   b. 105 staży w roku 2017 (do 31.XII.2017 r.). Studenci to: informatycy i matematycy 3 roku studiów licencjackich i informatycy i matematycytaże mogą być 2 roku studiów uzupełniających(magisterskich),

5. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 14.06.2016 r., staże mogą być realizowane najwcześniej od dnia 01.07.2016 roku.

6. Jeśli to możliwe w firmie  aktualni stażyści (o ile spełniają inne wymagania projektu) mogą również z tego skorzystać (praktykanci po zakończeniu praktyk).

7. Firma musi zawrzeć umowę trójstronną z Uniwersytetem Łódzkim i studentem (wzór umowy w Regulaminie).

8. Firma decyduje o przyjęciu lub nie przyjęciu danej osoby na staż (test, rozmowa kwalifikacyjna itp.).

***

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stażystów.

W zapotrzebowaniu proszę podać następujące dane:

1.  Liczbę stażystów w rozbiciu na informatyków i matematyków.

2. Orientacyjny zakres obowiązków bądź wymagany zakres wiedzy (musi być zgodny z kierunkiem studiów stażystów tzn. z matematyką lub informatyką).

3. Orientacyjny termin staży.

4. Nazwisko i imię osoby w firmie do kontaktu w tej sprawie wraz z adresem E-mail i telefonem.

5. Informację, czy Opiekunowie stażystów ze strony firm będą korzystać z wynagrodzenia dla opiekunów stażysty (np. statut firmy nie dopuszcza umów zlecenia z innymi podmiotami).

Zapotrzebowania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i do wiadomości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.