INFORMACJE DLA STUDENTÓW - wersja z dnia 16.06.2016 r.

Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ pt:

„Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”

Instytucja: NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S192/15.

Wartość projektu łącznie: 1 mln. 682 tys. zł. 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i uzyskanie umiejętności praktycznych studentów kierunków Matematyka i Informatyka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ przez realizację wysokiej jakości co najmniej 3 miesięcznych staży w wymiarze 360 godzin w renomowanych firmach.

 

Warunki projektu są następujące:

1. Studenci-stażyści będą otrzymywać z projektu 2 000,00 zł. (koszt brutto z narzutami) na miesiąc.

2. Opiekunowie z ramienia firmy będą otrzymywać z projektu 133,32 zł (koszt brutto z narzutami) na miesiąc za każdego stażystę (na mocy umowy zlecenia). Maksymalnie 10 stażystów w miesiącu.

3. Staże trwają 3 miesiące (360 godzin).

4. Liczba staży:

   a. 101 staży w roku 2016 (do 31.XII.2016 r.). Studenci to: informatycy i matematycy 3 roku studiów licencjackich oraz informatycy i matematycy 2 roku studiów uzupełniających (magisterskich),

   b.105 staży w roku 2017 (do 31.XII.2017 r.). Studenci to: informatycy i matematycy 3 roku studiów licencjackich i informatycy i matematycy 2 roku studiów uzupełniających(magisterskich),

5. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 14.06.2016 r., staże mogą być realizowane najwcześniej od dnia 01.07.2016 roku.

6. Studenci, biorący udział w projekcie, wybierają firmy z listy oferowanej przez Wydział (studenci będą sukcesywnie otrzymywać wiadomości o zgłaszających się firmach) bądź mogą osobiście znaleźć firmy, w których chcą odbywać staż (wymagana jest wtedy zgoda Kierownika Projektu).

7. Jeśli to możliwe w firmie  aktualni stażyści (o ile spełniają inne wymagania projektu) mogą również z tego skorzystać (praktykanci po zakończeniu praktyk).

8. Studenci muszą zawrzeć umowę trójstronną z Uniwersytetem Łódzkim i firmą (wzór umowy w Regulaminie).

9. Firma decyduje o przyjęciu lub nie przyjęciu danej osoby na staż (test, rozmowa kwalifikacyjna itp.).

 

Po wszelkie informacje dotyczące projektu można zgłaszać się do BIURA PROJEKTU:

Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja pok. A 321, tel. 42 635 58 66, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. Staży i Współpracy z Pracodawcami: prof. dr hab. Tadeusz Krasiński pok. A320, tel. 42 635 58 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT biura projektu: mgr Justyna Rzepecka pok. A335, tel. 42 635 59 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.