OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2016 r. dotyczące usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów - uczestników projektu "Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

a) Zapytanie ofertowe (pobierz)

b) Formularz oferty (pobierz)

c) Wzór umowy (pobierz)

d) Wzór umowy powierzenia danych osobowych (pobierz)

e) Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (pobierz)

 

2. Zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2016 r. dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu "Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują" podczas odbywania staży studenckich.

Załączniki:

a) Zapytanie ofertowe (pobierz)

b) Formularz oferty (pobierz)

c) Wzór umowy powierzenia danych osobowych (pobierz)

d) Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (pobierz)

Uwaga! modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 16.06.2016 r. dotycząca wykreślenia zdania:

 Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca zobowiązany jest posiadać w Łodzi minimum jedną placówkę (Przedstawicielstwo lub Oddział) likwidacji szkód, w których Ubezpieczony będzie mógł załatwić formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie wniosków o wypłatę świadczenia, uzupełnianie dokumentacji, uczestnictwo w komisji lekarskiej itp.).

Obowiązuje od dnia 20.06.2016 r.