REGULAMIN:

REGULAMIN odbywania staży i UMOWA STAŻOWA w projekcie "STUDENCI WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ STUDIUJĄ I PRACUJĄ" przez uczestników projektu (studentów) Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z załącznikami.

(pobierz: wersja doc, pobierz: wersja pdf) - wersja zatwierdzona z dnia 16.06.2016 r.

 

Wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy stażowej i odbycia stażu dla studentów zakwalifikowanych w ramach projektu  znajdują się w Zakładce=>PLIKI

 

PEŁNOMOCNICTWO:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie kierowania i nadzoru nad projektem "Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują".

(pobierz).